Trụ sở chính

Địa chỉ: Lô 29 khu công nghiệp Lại Yên, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 0986446611

Email: contact@hainampaint.com

SƠN PRADO BẮC NINH – DIỄN SỬ

Địa chỉ: Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

Điện thoại: 09138294660978556196

SƠN PRADO QUẢNG BÌNH 

Địa chỉ: Phong Nha, Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0916.897.677

 

SƠN PRADO QUẢNG NINH

Địa chỉ: 122 Lê Lương, TT. Đầm Hà , Quảng Ninh

Điện thoại: 0912.526.160